Zbigniew Gajewski
          78-100 Kołobrzeg
          ul. Zapleczna 11a/5

Wykształcenie: średnie - techniczne    (technik urządzeń sanitarnych - w specjalności wyposażenia sanitarnego budynków)
Województwo: zachodniopomorskie
Kraj: Polska
Obywatelstwo: polskie

Telefon: 534-830-391

E-mail: gajewski@in-sanit.com.pl
             www.in-sanit.com.pl

Oferta: kosztorysowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót montażowych instalacji.

- umowa zlecenie
- umowa o dzieło

NIP: 671-146-98-46
REGON: 330957544

- instalacji wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji i klimatyzacji
- instalacje solarne i kolektory słoneczne
- przyłącza sieci (osiedlowe) do budynków: wodociągowe, c. ogrzewania, kanalizacji i drenażu
- kosztorysowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, przyłączy i sieci (osiedlowych)

Na podstawę do zawierania umów proszę przyjąć wykształcenie, upr. budowlane nr A/PNB/8300/149/81r. i rejestrację w Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Szczecinie nr kod. ZAP/IS/0178/07r. oraz wieloletnią praktykę zawodową w realizacji robót montażowych instalacji sanitarnych na budowach.

Praktyki zawodowe w budownictwie:

- remontowo - budowlanym, w przedsiębiorstwie WZRB Szczecin w realizacji (zatrudniony na majstra, kierownika) robót montażowych instalacji sanitarnych na budynkach: stołówki żołnierskie, budynki koszarowe, administracyjne, hotelowe, kotłownie, hale sportowe, przyłącza c. ogrzewania, gazu, wodociągowe i kanalizacyjne w jednostkach wojskowych m. Kołobrzeg i innych.

- inwestycyjnym, w przedsiębiorstwie DGW Energobud Warszawa na budowie EJ Żarnowiec - nadzorowaniu i koordynacji (zatrudniony na inspektora nadzoru i koordynacji) robót montażowych instalacji sanitarnych na budynkach: stołówka centralna, rejonowa , budynki szatniowe, biurowe, magazynowe , warsztatowe, zewnętrzne sieci: cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i p. pożarowej.

- inżynieryjnym, w przedsiębiorstwie KPRI Koszalin - w przygotowaniu budowy (zatrudniony na kosztorysanta) i ofert na przetargi w urzędach miast i gmin województwa zachodniopomorskiego.

- instalacyjno - budowlanym w przedsiębiorstwie PIB Sanit-Bud Kołobrzeg w realizacji (zatrudniony na majstra) robót montażowych instalacji sanitarnych na budowach: ośrodek wczasowy w Dźwirzynie PROMYK, ośrodek sanatoryjno - wczasowy ARKA, IKAR PLAZA, hotel MARINA, SANDHOTEL i budynek mieszkalny - oraz robót zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu, wodociągowej.

Aktualnie - uprawniony w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych: przyłączy i sieci osiedlowych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Cennik usług: Pobierz do wglądu: CV Uprawnienia budowlane

Poniżej przedstawiam ceny usług, które są propozycją do zawarcia umowy - ustalonej w zależności od uwarunkowań technicznych budynku i instalacji, wymagań Inwestora, zakresu robót i np. ilości egzemplarzy kosztorysów, itp. O kwocie wynagrodzenia decyduje zakres podjętych na uzgodnienia robót.

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar dostarczony przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub innej - także bez podstawy wyceny. 1,20 - 4,50 zł za pozycję minimum 50 zł za kosztorys
Kosztorys szczegółowy na podstawie sporządzonego obmiaru robót z Projektu technicznego (obmiar robót oraz uwzględnienie opisu technicznego i warunków wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych) na wewnętrzne instalacje sanitarne
na przyłącza i sieci zewnętrzne
0,5 - 0,8 %
0,8 - 1,2 %
Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie 0,5 - 2,0 % wartości robót minimum 150 zł
za kosztorys
Kosztorys inwestorski na zlecenie Zamawiającego (np. do przetargu publicznego) na wewnętrzne instalacje sanitarne
na przyłącza i sieci zewnętrzne
0,5 - 0,8 %
0,8 - 1,2 %
Aktualizacja kosztorysu wcześniej sporządzonego (w/g nowych stawek i cen materiałów) od 100 zł za jeden kosztorys cena uzależniona
od ilości pozycji
Weryfikacja kosztorysu w odniesieniu do przedmiaru lub obmiaru robót, podstaw wyceny i normy kosztorysowania, stawki roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu oraz przyjętych współczynników do skosztorysowania robót. od 1,20 - 6,00 zł za pozycję minimum 200 zł za kosztorys
Wydruk strony kosztorysu lub w innej treści 0,20 zł za stronę wydruk w formacie
A4
Nadzorowanie robót montażowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, c. ogrzewania, technologicznych i solarnych, gazu, wentylacji i klimatyzacji itp. na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w/g uzgodnienia w umowie
Nadzorowanie robót montażowych przyłączy i zewnętrznych sieci sanitarnych (w zakresie przyłączy do budynków i sieci osiedlowych) na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w/g uzgodnienia w umowie

  Informacje do rozliczeń:
- Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23 %
- Czas realizacji zleceń zależny od warunków technicznych i aktualnie realizowanych zadań.
- Usługa na czas realizacji do 2 dni roboczych - dodatkowo 50 % do podstaw wyceny.
- Usługa ekspresowa na czas do 24 godzin - dodatkowo 100 % do podstawy wyceny.

PROPOZYCJA
Zdecyduj się na Umowę zlecenie na czas nieokreślony - zapewnisz swojej Firmie - Zakładowi usługowemu realizację kosztorysów i rozliczeń finansowych.

Zrealizowane:
- kosztorysowanie robót montażowych Instalacji sanitarnych dla F.U. "JAN-MAR" Kołobrzeg ul. Waryńskiego 7/26
- weryfikacja kosztorysów powykonawczych firmy "HYDRO-EKO" Przyłączy i wewnętrznych instalacji sanitarnych na bud. mieszkalnym Kołobrzeg ul. Różana 40
- kosztorys szczegółowy Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne na bud. Bar gastronomiczny samoobsługowy Sianożęty ul. Lotnicza 19
- nadzorowanie robót montażowych Sieci wodociągowej Zieleniewo ul. Wycieczkowa
- kosztorys inwestorski dla firmy PRO-BUD. Przyłącze wodociągowe i sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej od budynku wielorodzinnego na osiedlu   "Parsęta" w Kołobrzegu. (POSESJA PARSĘTA)
- kosztorys inwestorski dla firmy PRO-BUD. Instalacje wewnętrzne wod-kan. i c. ogrzewania w budynku wielorodzinnym z garażami oraz węzłem cieplnym   budowanym na osiedlu "Parsęta" w Kołobrzegu. (POSESJA PARSĘTA)


Z dniem uwidocznienia strony w INTERNECIE życzę pomyślnej realizacji robót montażowych, budowlanych wszystkim osobom z branży sanitarnej,
budowlanej i elektrycznej.

Podejmę pracę:

- Na budowie budynku lub obiektu budowlanego - w miejscu zamieszkania i na terenie województwa: Zachodniopomorskiego, Pomorskiego,
  Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego.
- Proponowane stanowisko zatrudnienia: Majster (pracujący), Inspektor nadzoru instalacji sanitarnych.
- Umowa okresowa lub umowa zlecenie.
- Zatrudnienie na Majstra podejmę - od marca/kwietnia 2018 roku, Kosztorysanta, Inspektora ndzoru instalacji sanitarnych w dowolnym terminie
  na Umowę o dzieło/zlecenie.
- Warunkiem zatrudnienia jest niezależne zakwaterowanie oraz wynagrodzenie za pracę.
- Realizacji kosztorysu - instalacji budynków: mieszkaniowych i użyteczności publicznej z miejsca zamieszkania i wymienionego województwa.
- Podjęcie Umowy o dzieło, uzgodnień do kosztorysu na datę zawarcia umowy lub korespondencyjnie pocztą: paczka, kurier
  za potwierdzeniem odbioru i zwrotnie podpisanej umowy.

Oferty zatrudnienia proszę przesyłać na adres e-mail: gajewski@in-sanit.com.pl

Zainteresowania:

zajmujące: film, muzyka
ulubione: jazda na rowerze, gry sportowe, przyroda, literatura
nie obca: gimnastyka
uzależnienia:     niepalący, w abstynencji